Dokumenty do pobrania:

Zasady rekrutacji do OP Pobierz pdf

Wniosek o przyjęcie do OP Pobierz pdf

Kontynuacja nauki w oddziale przedszkolnym Pobierz pdf

Załączniki:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych rekrutacja Pobierz pdf

Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej w placówce prowadzącej oddział przedszkolny przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie w roku szkolnym 2022/2023 Pobierz pdf

Oświadczenie o miejscu pracy prowadzeniu działalności gospodarczej przez rodziców/opiekunów prawnych na terenie Pobierz pdf

Oświadczenie o realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego przez kandydata Pobierz pdf

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka Pobierz pdf

Oświadczenie o uprawnieniu dziecka do korzystania z wychowania przedszkolnego Pobierz pdf

Oświadczenie o wielodzietności Pobierz pdf

Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, studiującego lub uczącego się w systemie dziennym jednego z rodziców/opiekunów prawnych dziecka Pobierz pdf

Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, studiujących lub uczących się w systemie dziennym obojga z rodziców/opiekunów prawnych dziecka Pobierz pdf