„Bajki poczytajki. Dzieci – dzieciom”, to działania w ramach Innowacji Pedagogicznej realizowanej w naszej szkole w roku szkolnym 2022/23. Wybrani uczniowie będą prezentować wybrane utwory literacki lub ich fragmenty, a całość będzie rejestrowana przy użyciu sprzętu pozyskanego przez szkołę z Programu Laboratoria Przyszłości.

Nasze działania mają na celu przede wszystkim:

  • promocję czytelnictwa,
  • kształtowanie dobrych nawyków spędzania wolnego czasu,
  • budowanie relacji między uczniami z różnych grup wiekowych,
  • kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych i przed kamerą,
  • nabycie umiejętności panowania nad tremą,
  • wykorzystanie sprzętu audiowizualnego nabytego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.