Biblioteka zaprasza czytelników:

w poniedziałki: 8.55 – 13.25

we wtorki: 8.45 – 11.35

w piątki: 8.45 – 12.30

11 próśb książki do czytelnika😊💕😊💕😊

 • Zanim zaczniesz czytać –      obłóż mnie w papier!
 • Nie dotykaj mnie brudnymi rękami!
 • Nie czytaj mnie przy jedzeniu!
 • Nie śliń palców przy odwracaniu stron!
 • Nie mnij kartek i nie zaginaj rogów!
 • Nie przeginaj mnie przy czytaniu!
 • Nie kładź mnie rozłamaną grzbietem do góry!
 • Nie umieszczaj mnie w domu na nieodpowiednim miejscu!
 • Nie rób na mnie żadnych znaków i dopisków!
 • Nie wyrywaj i nie niszcz obrazków i kartek!
 • Ze względu na innych w czasie zakaźnej choroby nie dotykaj mnie!

DZIĘKUJĘ !!!

Papirusy, papierki i gryzipiórki…czyli wyrazy obcego pochodzenia związane z książką

 • biblioteka

gr. biblos – książka

teke – teka do składania papierów

 • papier

łac. papyrus

gr. papyros – nazwa rośliny z Egiptu

 • tytuł

łac. titulus – skrawek kolorowego pergaminu z nazwą utworu lub krótką informacją o treści /Rzym/

 • margines

łac. margo – brzeg

 • ilustracja

łac. illustrare – unaoczniać, wyjaśniać

 • atrament

łac. atramentum – czernidło

 • inicjał

łac. initium – początek /ozdobne, pierwsze litery tekstu/

Opracowano na podstawie tekstu Danuty Jodłowskiej–Wesołowskiej „Język i świat”

CYTATY I ZŁOTE MYŚLI


DO NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ KONIECZNE SĄ TRZY ŚRODKI POMOCNICZE:
PO PIERWSZE KSIĄŻKI, PO DRUGIE KSIĄŻKI, PO TRZECIE KSIĄŻKI.

S.KONARSKI

KTO CZYTA – ŻYJE WIELOKROTNIE – KTO ZAŚ Z KSIĄŻKAMI OBCOWAĆ NIE CHCE- NA JEDEN ŻYWOT JEST SKAZANY

J.CZECHOWICZ

„POSTANÓW SOBIE CZYTAĆ CHOCIAŻBY PRZEZ KWADRANS
– PO ROKU ODCZUJESZ SKUTKI
 H.MANN

„W ŻYCIU MIAŁEM WIELU PRZYJACIÓŁ I WIELU NIEPRZYJACIÓŁ,
LECZ PRZYJACIELEM BEZ ZDRADY BYŁA ZAWSZE MI KSIĄŻKA

G.MORCINEK

…CZYTELNICTWO TO SZTUKA. JAK KAŻDEJ SZTUKI NIE MOŻNA SIĘ JEJ NAUCZYĆ!
TO WZBIERA W CZŁOWIEKU NIBY NATCHNIENIE.

 J. IWASZKIEWICZ

KSIĄŻKI SĄ JAK LUDZIE – ICH WARTOŚCI NIEPODOBNA OCENIĆ PO STROJU

JAN PARANDOWSKI

SAMO POSIADANIE BIBLIOTEKI NIE CZYNI CZŁOWIEKA UCZONYM

GOTTHOLD LESSING