Rok szkolny 2021/22

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: pani Marzena Jońca
Zastępca: pani Katarzyna Zielińska-Sroka
Skarbnik: pani Agata Zimirowicz