Rok szkolny 2022/23

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: Magdalena Karnas
Zastępca: Ewa Malska
Skarbnik: Beata Suberlak
Sekretarz: Elżbieta Zięba