Dyrektor szkoły 

mgr Matylda Wróbel – biologia

Kadra pedagogiczna 

mgr Justyna Siebierańska-edukacja wczesnoszkolna,  

mgr Elżbieta Sumara- edukacja wczesnoszkolna,  

mgr Lucyna Słowik- język polski, 

mgr Patrycja Tur- język angielski,  

mgr Małgorzata Pałac- fizyka, EDB, informatyka, tyflopedagog 

mgr Rafał Staszczak- muzyka, informatyka, technika  

mgr Barbara Urban- pedagog, logopeda 

mgr Agnieszka Czenczek- nauczyciel wspomagający 

mgr Andżelika Wiater- edukacja przedszkolna, doradztwo zawodowe 

mgr Anna Wrona- geografia, matematyka,  

mgr Paweł Ważny- język niemiecki, język angielski

mgr Agnieszka Mazur – chemia

mgr Aleksander Chwajta- historia, WOS

mgr Piotr Grundas – nauczyciel wspomagający

ks. Roman Słota – religia

 Pracownicy obsługi:  

Agata Zimirowicz 

Roman Ślemp