Dyrektor szkoły 

mgr Marcin Szybkowski – historia, wychowanie fizyczne  

Kadra pedagogiczna 

mgr Justyna Siebierańska-edukacja wczesnoszkolna,  

mgr Elżbieta Sumara- edukacja wczesnoszkolna,  

mgr Lucyna Słowik- język polski, 

mgr Patrycja Tur- język angielski,  

mgr Małgorzata Pałac- fizyka, EDB, informatyka, tyflopedagog 

mgr Rafał Staszczak- muzyka, informatyka (zastępstwo) 

mgr Barbara Urban- pedagog 

mgr Agnieszka Czenczek- nauczyciel wspomagający 

mgr Radosław Ziarno- wychowanie fizyczne  

ksiądz mgr Roman Słota- religia 

mgr Andżelika Wiater- edukacja przedszkolna, doradztwo zawodowe 

mgr Anna Wrona- geografia, matematyka, technika,  

mgr Paweł Ważny- język niemiecki, język angielski 

mgr Aleksander Chwajta- historia, WOS 

mgr Piotr Grundas- nauczyciel wspomagający 

mgr Katarzyna Zielińska Sroka – edukacja przedszkolna (zastępstwo)  

 Pracownicy obsługi:  

Agata Zimirowicz 

Roman Ślemp