Przewodniczący: Wiktor Sowa

Zastępca przewodniczącego: Aneta Madej

Skarbnik: Natalia Kowaliło

Sekretarz: Maja Malska