Plan pracy oddziałów w Szkole Podstawowej
im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Brzezówce 
na rok szkolny 2022/23