Plan pracy oddziałów w Szkole Podstawowej
im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Brzezówce 
obowiązujący od dnia 14. 03. 2022r.