Plan pracy oddziałów w Szkole Podstawowej
im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Brzezówce 
na rok szkolny 2023/24

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII