świetlica

pracuje w godzinach: 11.40-15.30

Sekretariat 

czynny w godzinach 8.00-15.00

Wydarzenia, nowinki, informacje…

Nasza szkoła wzięła udział w challengu zorganizowanym przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu #challengeNiebieskieMotyle2023. Tegoroczne hasło brzmi […]
W dniu 17 marca 2023 r. odbyła XII edycjia  Gminnego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej „Strofy o Ojczyźnie”. Naszą szkołę […]
Zgodnie z harmonogramem rekrutacyjnym w budynku szkoły ukazała się lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I i oddziału przedszkolnego w roku […]
21 marca to pierwszy dzień długo wyczekiwanej wiosny! Mimo kapryśnej pogody, wiosenną aurę wprowadziły w szkole przepiękne nakrycia głowy, które […]
Zapraszamy uczniów edukacji wczesnoszkolnej szkół Gminy Hyżne do udziału w konkursie plastyczno -poetyckim. Szczegóły w regulaminie konkursu.
21 marca to nie tylko pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. W tym dniu na całym świecie obchodzony jest Dzień Osób z […]

Na skróty

Dzwonki

Aktualności

Misja i wizja naszej szkoły
Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej. Pragniemy wyposażyć ich w taką wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości stali się świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują. Chcemy, aby jak najlepiej wykorzystywali własny potencjał intelektualny i potrafili dostosowywać się do zmieniających się realiów współczesnego świata i cywilizacji, ucząc się przez całe życie. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów. Propagujemy zdrowy styl życia wśród uczniów i ich rodziców.

Nasza szkoła jest przyjazną placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Nasze działania ukierunkowane są na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej „małej ojczyzny”.