Zajęcia plastyczne/sensoplastyka

Podczas tych zajęć dzieci rozwijają twórcze myślenie oraz wyobraźnię, kształtują pamięć wzrokową i zręczność manualną, a przede wszystkim dostarczają dzieciom satysfakcję i zadowolenie z własnego dzieła.